WORKSHOP – OPFYLDELSE AF NY ISO 9001 OG ISO 14001
Introduktion
Vi tilbyder en ½-1 dags workshop for jeres ledere og andre nøglemedarbejdere vedrørende jeres kvalitets- og miljøledelsessystemer, hvor vi præsenterer de nye krav i de nye udgaver af ISO 9001 og ISO 14001 for diskussion og fastlæggelse af, hvordan I som virksomhed kan opfylde de nye krav.
 
Under workshoppen kan der fastlægges konkrete løsninger og aktions, ansvar og deadlines for opfyldelsen i en plan, som I efter workshoppen kan anvende som grundlag for jeres videre arbejde med at konvertere til de nye standarder.

Baggrund
Der udkom nye udgaver af de internationale standarder ISO 9001 og ISO 14001 i sept. 2015. De bygger på en ny, fælles struktur, som den internationale standardiseringsorganisation (ISO) har fastlagt, og som bliver fælles for alle ISO-standarder, der stiller krav til ledelsessystemer. Det gør det nemmere at arbejde med forskellige standarder og integrere opfyldelsen i virksomhedens ledelsessystem.
 
De nye standarder medfører, at virksomheder, der i dag opfylder en eller flere af de nuværende standarder (eller andre ledelsessystemstandarder), skal revidere deres ledelsessystem(er), så de efter en overgangsperiode på max. 3 år opfylder de nye krav senest i sept. 2018 (målt gennem en recertificering/opfølgningsaudit). Nye virksomheder kan stadig certificeres efter de gamle standarder frem til marts 2017. 

Formål
Introducere de nye krav i ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 (eller kun én af standarderne efter jeres valg) med henblik på at diskutere og planlægge, hvordan I som virksomhed kan konvertere til den/de nye standarder.
 
Workshoppen giver viden om de vigtigste ændringer i de nye standarder og et kvalificeret grundlag for at diskutere og fastlægge forbedringer i jeres ledelsessystem samt en plan for gennemførelse af arbejdet.
 
Indhold
Workshoppen kan tilpasses jeres ønsker og f.eks. indeholde følgende emner:
 
Introduktion til de nye standarder - ½ dag - især for ledere samt kvalitets- og miljømedarbejdere
 • Introduktion til den nye fælles ISO-struktur
 • Introduktion til de vigtigste ændringer i ISO 9001 og/eller ISO 14001
 • Diskussion - betydning for virksomheden
 • Opgave - fastlægge overordnet plan for opfyldelse af de nye krav
 
Ønskes en mere detaljeret forståelse for de nye krav og hvordan de kan opfyldes i praksis, kan workshoppen suppleres med yderligere ½ dag:
 
Nye/ændrede krav i de nye standarder - ½ dag - især for kvalitets- og miljømedarbejdere
 • Præsentation og diskussion af konkrete løsningsmuligheder vedr. de nye krav:
 • Organisationens rammer og vilkår samt interessenternes behov og forventninger
 • Adressering af risici og muligheder
 • Lederskab og ledelsessystemer
 • Mål og planlægning
 • Kommunikation og leverandørstyring
 • Øvrige nye ISO-krav
 • Opgave - fastlægge detailplan for opfyldelse af de nye krav  
 
VI TILBYDER
Målgruppe
Workshoppen henvender sig til alle virksomheder, der ønsker viden om og inspiration til, hvordan virksomheden kan opfylde de nye krav i ISO 9001 og ISO 14001 i praksis.
 
Workshoppen er relevant for alle virksomheder og organisationer, der i dag opfylder eller er certificeret efter ISO 9001 eller ISO 14001 - eller pt arbejder på dette.
 
Artikel
Læs 
vor artikel om de vigtigste ændringer: