GÅ-HJEM MØDE – NY ISO 45001 ARBEJDSMILJØLEDELSE
Gå hjem møde om den nye ISO 45001

Sommeren 2017 udkommer for første gang en international standard ISO 45001 for arbejdsmiljøledelse, der forventes at erstatte den internationalt anvendte OHSAS 18001.
 
Standarden bygger på den nye fælles struktur, som den internationale standardiseringsorganisation (ISO) har fastlagt. Strukturen er allerede implementeret i ISO 9001 og ISO 14001, der er udkommet i 2015, og den bliver fremover fælles for alle nye ISO-standarder, der stiller krav til ledelsessystemer. Det gør det nemmere at arbejde med og integrere opfyldelsen af de forskellige standarder i ét integreret ledelsessystem for virksomheden.
 
Den nye standard foreligger i øjeblikket som DIS-udgave til kommentering, så der kan ske mindre ændringer i de senere udkast til standarden frem mod dens endelige vedtagelse. ISO 45001 forventes at medføre, at de internationale certificeringsorganers fælles standard OHSAS 18001 på sigt udfases.
 
De virksomheder, der i dag opfylder OHSAS 18001 forventes derfor at konvertere til ISO 45001 og skal således forbedre deres ledelsessystem. Der er normalt mulighed for en overgangsperiode i skiftet mellem to standarder -fra OHSAS 18001 til ISO 45001.
 
Vi oplever stor interesse for den nye ISO 45001 og dens betydning blandt arbejdsmiljøcertificerede virksomheder.

Formål
Formålet med gå-hjem mødet er at introducere den nye fælles struktur samt de vigtigste skærpelser og lettelser i den nye ISO 45001 i forhold til OHSAS 18001. Undervejs diskuteres den praktiske betydning af ændringerne i forhold til de deltagende virksomheder
 
Gå-hjem mødet giver deltagerne viden og inspiration vedr. den nye standard og mulighed for i god tid at overveje, hvordan virksomheden kan opfylde de nye krav i praksis.
 
Program
Gå-hjem mødet har følgende program: 
 • Indledning og præsentation
 • Introduktion til den nye fælles ISO-struktur
 • Dialog – hvad betyder den nye struktur i praksis?
 • Introduktion til de vigtigste nyheder i ISO 45001
 • Dialog - hvad betyder nyhederne i ISO 45001 i praksis?
 • Brug muligheden - gør ledelsessystemet mere værdiskabende
 • Afslutning
 
Tid og sted
Mødet afholdes næste gang i:
 
 • Aarhus d. 16. marts 2017 kl. 14.00 – 16.00 ved Milestone Pro ApS, Klamsagervej 35, 1., 8230 Åbyhøj
 •  
  Pris
  Deltagelse er gratis, men der opkræves 300 kr. i tilfælde af udeblivelse uden framelding.
  (senest dagen før). Max. 3 deltagere pr virksomhed og max. 14 deltagere pr møde. 
   
  Tilmelding
  Kontakt Merete Nielsen på 
  mmn@milestone-pro.dk eller på tlf. 8615 1714 senest d. 14. marts 2017.
   
   
  VI TILBYDER
  Målgruppe
  Gå-hjem mødet er relevant for virksomheder og organisationer, der i dag opfylder eller er certificeret efter OHSAS 18001 - eller pt. arbejder på dette.
   
  Workshop
  Vi tilbyder at afholde en intern workshop hos jer, hvor vi præsenterer de nye krav i den kommende, nye udgave af ISO 45001 for diskussion og fastlæggelse af, hvordan I som virksomhed kan opfylde de nye krav. 

  Rådgivning
  Vi tilbyder også at rådgive jer om opfyldelsen af de nye krav i ISO 45001 samt om udvikling af jeres ledelsessystemer f.eks. ved at forenkle systemet eller forbedre det, så det skaber mere værdi.
   
  Produktblad
  Hent PDF om
  Gå-hjem møde - ny ISO 45001 om arbejdsmiljø