FÅ ET GRATIS TJEK AF JERES LEDELSESSYSTEM
Få et gratis tjek af jeres ledelsessystem

Får I fuld værdi af jeres ledelsessystemer inden for kvalitet, miljø, arbejdsmiljø mm? Giver systemet tilstrækkeligt værdi overfor kunderne? Og internt? Opfylder jeres systemer de nye ISO-krav? Kan jeres ledelsessystem forenkles eller gøres mere værdiskabende? Få et gratis tjek af jeres ledelsessystem med vores anbefalinger på 18 væsentlige områder.
 
Mange virksomheder oplever at deres ledelsessystem(er) ikke giver tilstrækkelig ekstern værdi overfor kunder og andre interessenter eller tilstrækkelig intern værdi i.f.t. at sikre en kvalificeret styring af indsatsen. Det skyldes ofte, at ledelsessystemet er skabt under nogle andre rammer og vilkår end virksomhedens nuværende eksterne og interne forhold, hvorfor ledelsessystemet ikke længere tilstrækkeligt understøtter virksomhedens strategiske udvikling.
 
Men hvor er det, at ledelsessystemet halter? Og hvad kan I gøre ved det?
  
Disse spørgsmål tilbyder vi at hjælpe jer med at besvare ved at I sammen med os får foretaget et gratis tjek af jeres nuværende ledelsessystem(er). Gennem tjekket afklares betydningen og jeres tilfredshed med jeres ledelsessystem(er), herunder styrker og forbedringsmuligheder på 18 konkrete områder. Dette resulterer i en statusrapport samt vore anbefalinger til, hvor og hvordan I kan forbedre jeres ledelsessystem.
 
Hvordan komme i gang?
Tjekket består som udgangspunkt af en selvevaluering, hvor vi møder relevante nøglemedarbejdere f.eks. jeres direktør, kvalitetschef eller andre repræsentanter for jeres ledergruppe på et samlet møde. V
 
ed gennemgang og besvarelse af spørgsmål inden for 18 konkrete områder dokumenteres jeres fælles opfattelse af systemets styrker og forbedringsmuligheder samt vores anbefalinger til forbedringer. Dette tjek varer normalt ca. 1½-2 timer og tilbydes gratis i forbindelse med et uforpligtende møde.Tjekket kan også bestå i et udvidet systemtjek på 1 dag, hvor vi medtager flere spørgsmål og interviewer nøglemedarbejdere f.eks. virksomhedens ledergruppe individuelt og på den baggrund udarbejder en samlet statusrapport med jeres individuelle vurderinger og giver en status med konklusion og forslag til relevante indsatsområder. Herefter kan I træffe beslutning om relevante forbedringer i jeres ledelsessystem.
  
Vi tilbyder at støtte jer i gennemførelsen af jeres besluttede forbedringer, men det er ikke en
forudsætning for at få udført et tjek af jeres ledelsessystem.

 
 
VI TILBYDER
Rådgivning
Vi tilbyder at gennemføre et tjek af jeres ledelsessystem f.eks. i forbindelse med et uforpligtende møde – og efterfølgende at hjælpe jer med at forbedre jeres ledelsessystem.

 
Kompetenceudvikling
Overvejer I om et forbedret ledelsessystem er noget for jer?

Prøv vores workshop eller kurser
● Certificeret - hvad så nu? 
Strategisk ledelsessystem
 
Kontakt
Kontakt os for nærmere information og aftale om et uforpligtende møde.
 

Artikel
Læs artiklen om PSC A/S
● 
Strategisk ledelsessystem og forretningsudvikling
 

Produktblad