BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING I NORDJYLLAND
Bæredygtig forretningsudvikling i Nordjylland
 
Få succes med en mere bæredygtig forretningsudvikling!
Der er mange eksempler på, at bæredygtig forretningsudvikling kan give virksomheder en række konkurrencefordele i form af et bedre image, bedre opfyldelse af kundekrav/-forventninger, mersalg af produkter med en mere klar, bæredygtig profil, reducerede udgifter til spild ved at spare på ressourcer og materialer, undgå affald mm.

I de kommende år forventes udviklingen at accelerere, når samfund og industri skal omstilles sig til en mere cirkulær økonomi, hvor vi alle bliver bedre til at begrænse forbruget og udnytte ressourcerne bedre f.eks. ved at mindske eller endda undgå affald. Det er også målet med regeringens nye ressourcestrategi – læs evt. nærmere om strategien her.
 
Der er således rigtig mange udviklingsmuligheder, så det kan være svært for en virksomhed at få overblik over mulighederne og samtidig få fastlagt en klar strategi og klare mål for indsatsen, så der opnås en bedre sammenhæng i indsatsen og typisk også en bedre profilering heraf.

Projektforløb
Projektet ledes af Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark (NBEN), som er et samarbejde mellem Aalborg og Hjørring kommuner.
 
Der er ca. 25 nordjyske virksomheder med i forløbet, hvor hver virksomhed deltager i 2 netværksmøder med 2-3 andre virksomheder inden for samme område, så der udover input fra konsulenterne kommer inspiration fra de øvrige deltagere. På møderne gennemføres først en mini-SWOT for nærmere afdækning af virksomhedens hidtidige og nuværende indsats for bæredygtig udvikling og dernæst arbejdes med visioner, mål og hovedindhold i den fremtidige indsats.

Forløbet afsluttes med et individuelt møde i hver virksomhed, hvor de udviklede ideer diskuteres med ledelsen og der træffes beslutning om og fastlægges en handlingsplan for virksomhedens fremadrettede, bæredygtige forretningsudvikling.  

Projektet har deltagelse af en lang række virksomheder og organisationer f.eks. Aalborg Portland A/S, Spæncom A/S, Nordjyllandsværket, AVV A/S, Aalborg Universitet, Aalborg Havn m.fl.

Projektparter og kontakt
Vi arbejder med ca. halvdelen af de deltagende virksomheder i samarbejde med Gabriel QEP, som står bag Gabriel A/S’ bæredygtige udvikling og COWI, som har stor ekspertise inden for bæredygtighed.
 
Kontakt os eller projektkoordinator Christina Grann Myrdal på tlf. 9931 2165 for nærmere information eller læs folderen om Bæredygtige udviklingsmuligheder (PDF).  
 
 
VI TILBYDER
Rådgivning
Vi tilbyder at inspirere og støtte jer i arbejdet med at gennemføre bæredygtig forretningsudvikling i jeres virksomhed.

Læs nærmere om vore ydelser vedr.
Social ansvarlighed (CSR)

Kompetenceudvikling
Vi kan også tilbyde at afholde en række kurser i
Social ansvarlighed (CSR)
 

 
Kontakt
Kontakt os for nærmere information og aftale om et uforpligtende møde.

Materialer
Læs folder om